Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola v Katusicích, okr. Mladá Boleslav, je ve školním roce 2012-2013 organizována jako škola trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Navštěvuje ji 52 žáků. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny.

Na základě usnesení Obecního zastupitelstva v Katusicích byla dnem 1.1. 2003 škola zařízena jako příspěvková organizace a tímto dnem zařazena do sítě škol pod názvem "Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav".

Naše škola je vesnickou, málotřídní školou rodinného typu, kdy dáváme důraz na znalost a spoluoráci s rodinou. Dále se věnujeme životu na vesnici, dodržování tradic, úctě k přírodě a spolupráci mezi vesnickými organizacemi.

To, ale v žádném případě neznamená, že bychom byli školou zaostalou. Naše škola je vybavena moderní výukovou technikou a můžeme se pochlubit dokonce daleko větší a modernější vybaveností naší školy než mají některé školy městské.

Výuka je prováděna podle školního vzdělávacího programu, který jsme pojmenovali " Škola spokojených dětí", protože právě tohoto chceme dosáhnout. Žákům 1. a 2. ročníku je učivo předkládáno pozvolnou, hravou formou, ale ve 3., 4. a 5. třídě již nastupuje upevňování kázně a hravá forma je stále více nahrazována poctivou a důkladnou
školní prací. Hojně je však využívána soutěživost, práce ve skupinách a ve dvojicích a stále jsou vyhledávány nové formy práce, které žákům učení obohatí, zpříjemní a zefektivní.

V naší škole se naši žáci nemusí bát setkání s nežádoucími vlivy jako jsou drogy, alkohol, kouření a další a to díky naplněnosti volného času dětí, kterou zajišťují dvě oddělení školní družiny. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do školní družiny je možno příjmout všechny žáky naší školy, kteří poté pracují ve dvou odděleních. První oddělení složené z  žáků 1.,2. a případně 3. ročníků je standartní - vede jej paní vychovatelka a svou pracovnu mají v DK, kam dochází po obědě. Činnost je zaměřena na vytváření lepších vztahů mezi dětmi, na zkvalitňování úrovně estetické a pracovní výchovy, na využití pohybových aktivit v tělocvičně a na školním hřišti.

Druhé oddělení vede druhá paní vychovatelka a paní učitelky a jeho činnost je zaměřena na zájmy žáků. V každém školním roce je náplň druhého oddělení družiny upravena dle zájmů dětí.

Mezi stabilní nabídku druhého oddělení družiny patří: 

Hra na zobcovou flétnu, Malý zdravotník, Anglický jazyk pro 2., ročník, Mladý myslivec, Sportovní hry, Všeználek, Počítače