Jdi na obsah Jdi na menu
 

19. 9. 2018

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na základě usnesení Obecního zastupitelstva v Katusicích byla dnem 1.1. 2003 škola zařízena jako příspěvková organizace a tímto dnem zařazena do sítě škol pod názvem "Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav".

Naše škola je vesnickou školou rodinného typu, kdy dáváme důraz na znalost a spolupráci s rodinou. Dále se věnujeme životu na vesnici, dodržování tradic, úctě k přírodě a spolupráci mezi vesnickými organizacemi.

To, ale v žádném případě neznamená, že bychom byli školou zaostalou. Naše škola je vybavena moderní výukovou technikou a můžeme se pochlubit dokonce daleko větší a modernější vybaveností naší školy než mají některé školy městské.

Výuka je prováděna podle školního vzdělávacího programu, který jsme pojmenovali " Škola spokojených dětí", protože právě tohoto chceme dosáhnout. Žákům 1. a 2. ročníku je učivo předkládáno pozvolnou, hravou formou, ale ve 3., 4. a 5. třídě již nastupuje upevňování kázně a hravá forma je stále více nahrazována poctivou a důkladnou
školní prací. Hojně je však využívána soutěživost, práce ve skupinách a ve dvojicích a stále jsou vyhledávány nové formy práce, které žákům učení obohatí, zpříjemní a zefektivní.

V naší škole se naši žáci nemusí bát setkání s nežádoucími vlivy jako jsou drogy, alkohol, kouření a další a to díky naplněnosti volného času dětí, kterou zajišťují tři oddělení školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do školní družiny je možno příjmout 75 žáků naší školy, kteří poté pracují ve třech odděleních. První oddělení složené z žáků 1. ročníku je standartní - vede jej paní vychovatelka a svou pracovnu mají v DK, kam dochází po obědě.

Druhé oddělení vede paní vychovatelka a družinu má ve škole.

Tato dvě oddělení jsou  zaměřena na vytváření lepších vztahů mezi dětmi, na zkvalitňování úrovně estetické a pracovní výchovy, na využití pohybových aktivit v tělocvičně a na školním hřišti.

Třetí oddělení vedou paní  učitelky a jeho činnost je zaměřena na zájmy žáků. V každém školním roce je náplň třetího oddělení družiny upravena dle zájmů dětí.

Mezi nabídku třetího oddělení družiny patří:

Hra na zobcovou flétnu a kytaru, Malý zdravotník, Anglický jazyk , Mladý myslivec, Sportovní hry,  Počítače, Keramický kroužek, Kuchařík, Šikulka.